Werknemers

Veelgestelde vragen voor werknemers

Hoe kan ik mijn uren declareren?


Je kunt je uren declareren met behulp van de weeklijst. Nadat de weeklijst volledig ingevuld en geaccordeerd is door de inlenende organisatie waarvoor je werkzaamheden verricht, stuur je deze per fax, post of mail (weeklijst@axspayroll.nl) naar ons op.

Welke CAO is voor mij van toepassing?


AXS Payroll hanteert de NBBU-CAO en mogelijk ook de CAO van de opdrachtgever.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn eerste loon krijg na mijn inschrijving?


AXS Payroll heeft voor de verwerking van je inschrijving de volgende documenten nodig:

• Getekende payroll overeenkomst
• Inschrijfformulier
• Model opgaaf van de loonbelasting
• Kopieën geldig legitimatiebewijs en bankpas

Zodra wij deze documenten in goede orde hebben ontvangen kun je, nadat je aan het werk bent gegaan bij de inlenende organisatie, je uren declareren. Op dinsdag verwerken en verlonen we je weekbriefjes.

Wie is mijn werkgever?


AXS Payroll is je juridische- en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van je salaris en opgebouwde reserveringen. De werkgever of organisatie waar je werkzaamheden verricht is de inlener. Deze partij geeft leiding en houdt toezicht.

Welk document wordt als een geldig legitimatiebewijs gezien?


Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers binnen de EU:

• Identiteitskaart (zowel kopie voor- als achterkant)
• Paspoort

Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers buiten de EU:

• Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf)
• Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
• Vluchtelingen paspoort
• Toeristenkaart

Let op: voor zowel medewerkers binnen als buiten de EU geldt dat een legitimatiebewijs niet verlopen mag zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Daarnaast mogen medewerkers buiten de EU alleen werken indien zij in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning waarop staat dat arbeid vrij is toegestaan.

Kan ik reiskosten declareren?


Reiskosten vergoeden wij als de inlenende organisatie dat met jou overeengekomen is. Als je de reiskosten voor het openbaar vervoer ( op basis van tweede klasse) declareert, dan moet je de originele vervoersbewijzen per post naar ons versturen.

Wanneer kan ik uiterlijk mijn weekbriefjes (urenbriefjes) inleveren?


Voor een tijdige afhandeling moet je weeklijst uiterlijk maandag vóór 10.00 uur bij ons binnen zijn.

Wanneer wordt mijn salaris gestort?


Iedere dinsdag worden de weeklijsten verwerkt en uitbetaald, mits deze vóór 10.00 uur per post, fax of email bij ons aangeleverd zijn. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat het salaris meestal binnen 1 à 2 werkdagen op je bankrekening.

Waarom heb ik deze week/ maand geen salaris ontvangen?


Het kan zijn dat je weeklijst niet, of te laat voor verwerking is binnengekomen. Mocht dit bij jou het geval zijn, neem dan telefonisch contact met ons op. Het kan ook zijn dat je inschrijving nog niet compleet is. Meestal hebben wij je daarvoor dan al benaderd.

Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitgekeerd?


Het vakantiegeld wordt ieder jaar aan het eind van de maand mei uitgekeerd. Tussentijds kun je bij ons het gehele jaar door een verzoek doen tot uitbetaling van het tot dan toe door jou opgebouwde vakantiegeld.

Mag ik aan het werk tijdens de inschrijvingsprocedure?


Je mag pas aan het werk bij de inlenende organisatie als AXS Payroll de volgende documenten van je heeft ontvangen:

 

• Ondertekende payroll overeenkomst
• Compleet ingevuld inschrijfformulier.
• Compleet ingevuld Model opgaaf van de Loonbelasting
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID bewijs voor- en achterkant)
• Kopie bankpas

Bij wie geef ik mijn betermelding door?


Als je weer beter bent dan bel je met AXS Payroll om dat door te geven. Het bedrijf waar je werkt ziet je graag weer verschijnen.

Hoe wordt mijn salaris bepaald?


Het bedrijf waar je werkzaam bent blijft verantwoordelijk voor het inroosteren, dagelijks begeleiden op de werkvloer en de salarisafspraken. Hier staat AXS Payroll geheel buiten. Afspraken over je salaris moet je dus met het bedrijf waar je werkzaam bent (je opdrachtgever) bespreken.

Heb ik recht op reiskostenvergoeding?


Je hebt recht op reiskostenvergoeding als je dit met je opdrachtgever overeen bent gekomen. Hij bepaalt ook de hoogte van de vergoeding.

Wanneer kom ik in aanmerking voor loonsverhoging?


Afspraken over de hoogte van je loon, bespreek je met je opdrachtgever. Als je het minimum jeugdloon verdient en je bent jonger dan 23 jaar, dan ontvang je jaarlijks een verhoging.

Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?

Wanneer je met de opdrachtgever overeen bent gekomen dat je reiskosten mag declareren, dan dien je de vervoersbewijzen te bewaren. Deze bewijzen moet je samen met de weeklijst naar AXS Payroll verzenden. Het is ook mogelijk om de vervoersbewijzen later na te sturen, dus nadat je je weekbriefje naar ons verzonden hebt. Je krijgt de reiskosten alleen vergoed als je de originele vervoersbewijzen naar AXS Payroll hebt gestuurd.

Reis je met een OV-chipkaart? Dan moet je een uitdraai van je reisgegevens maken. Dit kun je doen via ‘Mijn OV-chipkaart’ op de website van de OV-chipkaart.

Hoeveel vakantiegeld heb ik?


Per gewerkt uur reserveren wij 8% vakantietoeslag over je brutoloon.

Hoe vraag ik vakantiedagen op?


Je opgebouwde vakantiedagen staan als een bedrag vermeld op je loonstrook. Als je dit door je uurloon deelt, weet je hoeveel vakantie-uren je hebt opgebouwd. Als je deze vakantie-uren uitbetaald wilt hebben, vul je per werkdag in de kolom Verlofuren AXS, het gewenst aantal uit te betalen vakantie-uren in. Je moet uiteraard dan wel de gevraagde vakantie-uren reeds opgebouwd hebben.

Hoeveel vakantiedagen heb ik?


Je bouwt ongeveer 10,34% vakantiedagen op over het aantal uur dat je per week werkt. Je opgebouwde vakantiedagen staan vermeld op je loonstrook in een bedrag. Als je dit door je uurloon deelt, weet je hoeveel vakantie-uren hebt opgebouwd. Bij vragen over jouw opgebouwde vakantiedagen kunt je altijd contact met ons opnemen

Hoe moet ik me ziekmelden?


In geval van ziekte dien je op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons, en met je opdrachtgever waar je werkzaamheden verricht, op te nemen. Ben je gedurende je werkdag ziek geworden, dan dien je dit alsnog op die dag aan ons door te geven. Als je weer beter bent, meld je dit eveneens aan ons, ’s ochtends voor 9.00 uur. De opdrachtgever waar je werkzaam bent ziet je graag verschijnen.

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?


Ja, dat kan. Voor het aanvragen van een werkgeversverklaring kun je ook contact met ons opnemen..

Wat gebeurt er met mijn fase-indeling als ik een paar maanden niet werk?


Dit is afhankelijk van de fase waarin je werkzaam bent. Meer informatie over de fasesystematiek staat in de NBBU CAO voor uitzendkrachten. Uiteraard kun je ook contact met ons opnemen.

Heb ik als flexwerker recht op een zwangerschapsuitkering?


Iedere vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof, met een duur van tenminste zestien weken. Het zwangerschapsverlof wordt uitgekeerd door het UWV.
De zwangerschapsuitkering wordt berekend over het inkomen dat de werknemer gemiddeld verdiende, vier weken voor het zwangerschapsverlof. Dit wordt berekend over het dagloon en de uitkering bedraagt 100% van dit loon. Hier geldt wel een maximumdagloon voor.

Tevens valt het zwangerschapsverlof flexibel op te nemen. Dit houdt in dat de werknemer elk moment kan kiezen tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende datum. Meer informatie? www.uwv.nl.

Let op! AXS Payroll vraagt het zwangerschapsverlof aan voor de medewerker. Hiervoor dient de medewerker het formulier Aanvraag WAZO-uitkering in te vullen. Dit document dient samen met de zwangerschapsverklaring opgestuurd te worden naar AXS Payroll. Meer informatie? Neem contact op.

Ik wil graag meer informatie over de ziektewet, waar kan ik terecht voor meer informatie ?


Voor meer informatie over de ziektewet kun je contact opnemen met AXS Payroll. Wij zijn altijd bereid je te woord te staan en je te adviseren.