Werkgevers

Veelgestelde vragen voor werkgevers

Onder welke CAO vallen de Payroll medewerkers van AXS Payroll?


AXS Payroll hanteert standaard de NBBU-CAO (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Daarnaast hanteren wij het loonverhoudingsvoorschrift, wat inhoudt dat wij zoveel mogelijk uw salarisschalen en CAO bepalingen volgen.

Is AXS Payroll een betrouwbare en gedegen organisatie?


AXS Payroll is gecertificeerd NEN 4400-1. Dit is een betrouwbaarheidskeurmerk afgegeven door de Stichting Normering en Arbeid, wat aangeeft dat AXS Payroll haar (personeels) administratie op orde heeft, op tijd haar loonheffingen en omzetbelastingen afdraagt en dat de medewerkers van AXS Payroll in Nederland mogen werken.

Hoe ben ik er zeker van dat AXS Payroll aan de betalingsverplichtingen van de belasting voldoet?


AXS ontvangt periodiek van de belastingdienst een verklaring, als bewijs van goed betalingsgedrag van de afdracht van loonheffing, omzetbelasting en premies medewerkersverzekeringen.

Daarnaast beschikt AXS Payroll ook over een G-rekening. Als inlener stort u de af te dragen premies en belastingen op deze rekening. AXS Payroll, de uitlener, kan vanaf deze G-rekening uitsluitend premies, sociale verzekeringen en loon- of omzetbelasting betalen. Het saldo van de rekening is verpand aan het UWV en de Belastingdienst gezamenlijk. Als inlener bent u daarmee gedekt tegen aansprakelijkheid tot het bedrag dat u op deze G-rekening van AXS Payroll heeft staan.


Wanneer vindt salarisuitbetaling van mijn Payrollmedewerker(s) plaats?


AXS Payroll verloont wekelijks, iedere dinsdag, de ingediende weeklijsten van uw payrollmedewerker(s). Voorwaarde is wel dat we de getekende declaratieformulieren op maandag, per fax, post of elektronisch, van u of uw payrollmedewerker(s) ontvangen hebben. Over het algemeen staat  het salaris binnen 1 á 2 werkdagen op de bankrekening van de medewerker(s).

Is Payrolling voor elke branche en onderneming geschikt?


Payrolling is nagenoeg voor elke branche en bijna iedere onderneming geschikt. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Als een payrollmedewerker zich ziek meldt, heb ik dan een loondoorbetalingsverplichting?


Nee, als een payroll medewerker ziek wordt heeft u geen loondoorbetalingverplichting. U betaalt alléén voor de gewerkte uren.

Wat gebeurt er als AXS payroll medewerker zich ziek meldt bij mij?


De medewerker dient zich uiterlijk voor 09.00 uur op de dag van ziekte, bij de opdrachtgever en bij AXS Payroll ziek te melden. De medewerker weet welke procedure hij/zij moet volgen, dit staat in het payrollcontract .  AXS volgt de zieke medewerker, onderhoudt contact en zal u daarom ook tussentijds op de hoogte stellen. Tevens zullen wij en er alles aan doen om hem/haar weer zo spoedig mogelijk bij u aan het werk te laten gaan. Bij ziekte van uw medewerker heeft u in ieder geval geen loondoorbetalingsverplichting.

Wat te doen als ik een nieuwe medewerker wil aanmelden?


U kunt een nieuwe medewerker aanmelden via het inschrijfformulier op de website.

Nadat wij uw inschrijving ontvangen hebben, nemen we telefonisch contact met u op voor eventuele aanvullende gegevens van u en uw nieuwe medewerker. Voordat u en de medewerker de inleen- en payroll overeenkomsten ondertekenen, dienen wij een volledige inschrijving van de medewerker in ons bezit te hebben. Dit betekent:

•Volledig ingevuld inschrijfformulier
• Kopie identiteitsbewijs
• Kopie bankpas
• Volledig ingevuld Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Kan ik zelf het loon van de Payroll medewerker bepalen?


Ja, u bepaalt zelf de hoogte van het bruto uurloon van uw Payroll medewerkers.

Wanneer kan ik een medewerker die via AXS Payroll verloont wordt in vaste dienst nemen?


U kunt een medewerker die via AXS Payroll verloont wordt zelf in vaste dienst nemen op ieder gewenst moment en zonder kosten. Houdt u wel rekening met de opgebouwde rechten van de medewerker. U kunt de medewerker alleen een contract voor bepaalde tijd aanbieden als hij of zij minder dan drie contracten via AXS aangeboden heeft gekregen. Zoals u wellicht weet dient u de medewerker na drie contracten een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Als u hierover twijfelt of meer  informatie wilt, neemt u dan contact met ons op.

Van mijn eigen vaste medewerker met een  “lopend contract”, kan ik die omzetten naar een Payroll medewerker via AXS?


Ja, u kunt een lopend contract van een medewerker voor bepaalde tijd omzetten naar een payroll overeenkomst via AXS,. U dient wel rekening te houden met de opgebouwde rechten van uw medewerker. Dit heeft te maken met de fasesystematiek die wij volgen volgens de NBBU CAO. Dit wordt namelijk meegenomen met het overzetten van de contracten. Voor meer informatie met betrekking tot het overzetten van een lopend- naar een payrollcontract kunt contact met ons opnemen.

Hoe is het facturatieproces van AXS Payroll?


AXS verloont en factureert wekelijks op iedere dinsdag. De factuur van de gewerkte uren van uw Payroll medewerker wordt dinsdag, uiterlijk woensdag, per post naar u verzonden.

Worden de contracten van AXS Payroll medewerkers automatisch verlengd?

Nee, de medewerker start meestal in fase I of II van de NBBU CAO (zie downloads) welke maximaal flexibel is gedurende 130 weken (per dag opzegbaar). Hierna volgen bepaalde tijdscontracten in fase III. Een aantal weken voordat de medewerker overgaat naar Fase 3, nemen wij contact met u op om de voortgang te bespreken.