Freelancers

Veelgestelde vragen voor freelancers

Hoe is het facturatieproces van AXS Payroll?


AXS verloont en factureert wekelijks op dinsdag. De factuur van de gewerkte uren wordt dinsdag, uiterlijk woensdag, na uitbetaling van uw salaris naar de opdrachtgever verzonden.

Hoe kan ik mezelf inschrijven?


Voordat u werkzaamheden voor uw opdrachtgever gaat verrichten, dienen er eerst een aantal administratieve zaken geregeld te zijn. Om een persoonlijk dossier voor u aan te maken, dient u zich in te schrijven middels de website van AXS Payroll of via het inschrijfformulier.Voor een volledige en juiste inschrijving hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Na ontvangst van deze gegevens stellen we een payroll overeenkomst voor u op en versturen deze naar u per post. De gegevens die AXS Payroll nodig heeft zijn:

• Inschrijfformulier (zie downloads)
• Model opgaaf van de loonbelastingen (zie downloads)
• Kopie geldig legitimatiebewijs (bij ID bewijs, kopie van voor- en achterkant)
• Indien u niet in het bezit bent van een Nederlands legitimatiebewijs, ontvangen wij graag een kopie van een document met uw BSN-nummer
• Kopie bankpas

Welke CAO is voor mij van toepassing?


AXS Payroll hanteert de NBBU-CAO en mogelijk ook de CAO van de opdrachtgever.

Wanneer kan ik uiterlijk mijn te declareren weeklijsten (urenbriefjes) inleveren?


Voor een tijdige afhandeling dient uw weekbriefje uiterlijk maandag bij ons binnen te zijn.

Wat zijn de voordelen om als freelancer via AXS Payroll te werken ?


Wanneer u op de payroll van AXS Payroll komt te staan, heeft u de volgende voordelen:

• U blijft bij payrolling zelf uw opdrachten, tarieven en werktijden bepalen
• U heeft bij payrolling geen administratieve rompslomp meer
• U krijgt uw salaris gegarandeerd uitbetaald
• U heeft geen VAR-verklaring (meer) nodig
• U hoeft niet (meer) ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel
• U bent verzekerd tegen de WW, WIA en WAO

Wanneer wordt mijn salaris gestort?


Iedere dinsdag  worden de weeklijsten verwerkt en uitbetaald mits we deze op maandag per email, post of fax ontvangen hebben. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat het salaris meestal binnen 1 à 2 werkdagen op uw bankrekening.

Wanneer ontvang ik een loonstrook?


Na iedere salarisverwerking (elke dinsdag) wordt er diezelfde dag nog een salarisspecificatie naar u verstuurd.

Mag ik aan het werk tijdens de inschrijvingsprocedure?


U kunt pas aan het werk bij de inlenende organisatie als AXS Payroll de volgende documenten van u heeft ontvangen:

• Ondertekende payroll overeenkomst
• Compleet ingevuld inschrijfformulier
• Compleet ingevuld Model opgaaf van de Loonbelasting
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID bewijs voor- en achterkant).
• Kopie bankpas

Via de tab ‘downloads’ kunt u het juiste formulier van de Model opgaaf van de loonbelasting vinden evenals een inschrijfformulier.

Hoe kan ik mijn uren declareren?


U declareert uw uren met behulp van de weeklijst. Nadat de weeklijst volledig ingevuld en geaccordeerd is door de organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht, stuurt u deze per fax, post of mail (weeklijst@axspayroll.nl) naar ons op.

Ben ik naast een ziektekostenverzekering ook verplicht om andere verzekeringen af te sluiten?


Naast het verplicht afsluiten van een ziektekostenverzekering is het voor een freelancer niet verplicht, maar wel verstandig, om een rechtsbijstandsverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Welk document wordt als een geldig legitimatiebewijs gezien?


Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers binnen de EU:

• Identiteitskaart (zowel kopie voor- als achterkant)
• Paspoort

Geldige legitimatiebewijzen voor medewerkers buiten de EU:

• Paspoort met aantekening (vergunning tot verblijf)
• Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
• Vluchtelingen paspoort
• Toeristenkaart

Let op: voor zowel medewerkers binnen als buiten de EU geldt dat een legitimatiebewijs niet verlopen mag zijn voor aanvang van de werkzaamheden. Daarnaast mogen medewerkers buiten de EU alleen werken indien zij in het bezit zijn van een tewerkstellingsvergunning waarop staat dat arbeid vrij is toegestaan.

Hoe moet ik me ziekmelden?


In geval van ziekte dient u op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons, en met uw opdrachtgever waar u werkzaamheden verricht, op te nemen. Bent u gedurende de werkdag ziek geworden, dan dient u dit alsnog op die dag aan ons door te geven.  Als u weer beter bent dan meldt u dit eveneens aan AXS Payroll, ’s ochtends voor 9.00 uur, en aan de opdrachtgever waar u werkzaam bent. Zij zien u graag verschijnen.

Op welke sociale verzekeringen kan ik een beroep doen als ik bij AXS Payroll op de payroll kom te staan?


Als u als freelancer bij AXS Payroll op de payroll komt te staan dan kunt u, indien nodig, een beroep doen op de volgende sociale verzekeringen:

• WW (Werkloosheid Wet)
• WAO (Wet Arbeid Ongeschiktheid)
• WIA (Wet naar Inkomen en Arbeid)

Uw recht op bovenstaande verzekeringen is afhankelijk van uw arbeidsverleden en zal worden vastgesteld door het UWV.

Bij wie geef ik mijn betermelding door?


Als u weer beter bent, belt u met AXS Payroll om dat door te geven. Het bedrijf waar u werkt ziet u graag weer verschijnen..

Is AXS Payroll een betrouwbare en gedegen organisatie?


AXS Payroll is gecertificeerd NEN 4400-1. Dit is een betrouwbaarheidskeurmerk afgegeven door de Stichting Normering en Arbeid, wat aangeeft dat AXS Payroll haar personeelsadministratie op orde heeft, op tijd haar loonheffingen en omzetbelastingen afdraagt en dat de medewerkers van AXS Payroll in Nederland mogen werken. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de N.B.B.U (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) en hebben derhalve een flexkeur certificaat.

Welke commissie rekent AXS Payrolling?


AXS Payroll rekent een klein percentage van uw opdrachtgeverstarief als commissie. Dit is mede afhankelijk van de duur van de opdracht. De commissie die wij rekenen is, uit onderzoek gebleken, laag.

Wie betaalt de commissie?


Per opdracht kunt u in overleg met de opdrachtgever bepalen of het overeengekomen uurtarief inclusief of exclusief commissie is. Indien de vergoeding inclusief commissie is dan haalt AXS Payroll de commissie van het klantuurtarief af. U betaalt in dit geval zelf de commissie. Is de vergoeding exclusief de commissie dan verhoogd AXS Payroll het klantuurtarief. In dat geval zal de opdrachtgever de commissie betalen.