Erkenningen

AXS Payroll is aangesloten bij:

Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-1) en
Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendorganisaties (NBBU)

NEN 4400-1

AXS Payroll is NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit, door de Stichting van Normering & Arbeid afgegeven betrouwbaarheidskeurmerk, geeft aan dat AXS Payroll haar personeels– en salaris-administratie op orde heeft, dat haar medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten en dat AXS Payroll op tijd haar loonheffingen en omzetbelasting afdraagt aan de Belastingdienst.

NBBU lidmaatschap

AXS Payroll is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU ziet strikt toe op de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies, en een correcte toepassing van de CAO van alle aangesloten uitzendondernemingen. Bij AXS Payroll kunt u ervan op aan dat de personeels- en salarisadministratie van uw personeel altijd volgens de laatste wettelijke richtlijnen wordt verwerkt.