Eerlijk over loon!

Regelmatig maken werkgevers een foutieve vergelijking tussen de kostprijs van hun eigen personeel in loondienst en de kostprijs (het inleenuurtarief) van payrollmedewerkers op inleenbasis. Om hier duidelijk en helder inzicht in te krijgen heeft AXS Payroll onderstaande rekenmodule ontwikkeld. AXS Payroll is transparant over de kosten en voordelen van haar Payroll Services.

Gegevens van uw bedrijf
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Functie
Emailadres
Telefoonnummer
Sector
Uitleg invullen Bruto maand loon
In de loonkostenvergelijker rekenen wij met een 40 urige werkweek. Indien uw medewerker minder uren per week werkzaam is, dient u dit om te rekenen naar 40 uur ofwel 173.33 uur per maand. Stel: uw medewerker verdiend 2000 euro bruto bij 38 uur per week. Bij 40 uur per week wordt dit dan 2000 delen door 38 uur x 40 uur = € 2105
Uitleg invullen bruto toeslagen
In de loonkostenvergelijker rekenen wij met een bruto toeslag per maand bij een 40 urige werkweek. Ook hier dient u eventueel terug of om te rekenen.
Uitleg aantal vrije dagen per kalenderjaar.
In de loonkostenvergelijker rekenen wij met het aantal vrije dagen per kalenderjaar op basis van een 40 urige werkweek. Ook hier dient u eventueel terug- of om te rekenen. Stel iemand werkt part- time 24 uur per week en heeft op jaarbasis 15 vakantiedagen. Dan heeft diegene op full-time basis 15 delen door 24 uur x 40 uur = 25 vakantie dagen.
Uitleg Aantal ADV dagen per kalenderjaar.
In de loonkostenvergelijker rekenen wij met het aantal ADV of ATV dagen per kalenderjaar op basis van een 40 urige werkweek. Ook hier dient u eventueel terug- of om te rekenen. Stel iemand werkt part- time 24 uur per week en heeft op jaarbasis 3 ADV dagen. Dan heeft diegene op full-time basis 3 delen door 24 uur x 40 uur = 6 ADV dagen.
Uitleg erkende feestdagen 2012
In Nederland hebben we een aantal feestdagen, zoals pasen, pinksteren en kerst. De meeste feestdagen vallen ieder jaar op een andere datum en dag. In de berekening is alleen rekening gehouden met de zgn. werkdagen en niet de weekenden.
Uitleg bijzonder verlof.
Werknemers hebben recht op bijzonder verlof bij bepaalde gebeurtenissen zoals verhuizing, trouwen (zelf of familie) en overlijden van een familielid. Tevens nemen wij mee in de berekening kortverzuim zoals tandarts- en doktersbezoek. Ook houden wij rekening met eventuele cursusdagen. Voor bijzonder verlof nemen wij het landelijk gemiddelde van 3 dagen.
Uitleg % ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim van een bedrijf heeft een grote invloed op de productiviteit van de werknemers en dus ook de kosten. Indien u niet het ziekteverzuim van uw organisatie weet, vul dan 4,5% in wat op dit moment het landelijk gemiddelde is.
Uitleg kostprijs via uw bedrijf
Hier staat de kostprijs van uw eigen medewerker op fulltime basis inclusief werkgeverslasten en de improductieve uren.
Uitleg kostprijs via AXS Payroll
Hier staat het inleenuurtarief van uw AXS Payroll medewerker op basis van het door u invulde maandloon. Let op: bij AXS Payroll betaald u alleen voor elk daadwerkelijk gewerkt uur.
Looncomponent
Uitleg beschrijving
Invullen
Bruto maandloon excl. 8% vakantiegeld
CAO toeslagen
Aantal vrije dagen per kalenderjaar
Aantal ADV of ATV dagen per kalenderjaar
Landelijk erkende feestdagen
Landelijk gemiddelde voor bijzonder verlof
Het percentage(%) verzuim van het bedrijf
Kostprijs medewerker via uw bedrijf:
€ 0,-
Kostprijs medewerker via AXS Payroll:
€ 0,-
Geef akkoord voor het ontvangen van de mail van het ingevulde formulier.


Toelichting

Wat heel vaak vergeten wordt, is dat van de payroll kracht op flexibele basis alleen de daadwerkelijk productieve en gewerkte uren in rekening gebracht worden. AXS Payroll factureert uw organisatie dus alleen de daadwerkelijk gewerkte uren van uw payroll medewerker.

Van uw vaste eigen medewerkers lopen de loonkosten altijd door. Ook bij vakanties, landelijke feestdagen, bijzonder verlofdagen, kort verzuim, cursusdagen en bij ziekte. Bij het inlenen van AXS Payroll medewerkers geldt dit niet. Bij AXS Payroll betaalt u alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Realiseert u zich wel, dat het nu juist de niet productieve uren (die u bij uw vaste personeel gewoon door moet betalen) zijn, die het verschil maken in een eerlijke vergelijking in de kostprijsberekening?
Vul de bovenstaande AXS Payroll rekenmodule in voor een eerlijke vergelijking.
Aan bovenstaande berekening kunnen geen rechten worden ontleend.